Stop met denken op basis van kosten, begin met denken in termen van tijd en circulariteit.

Managen begint met samenwerken. Een circulaire economie vraagt om systeemdenken: bedrijven moeten niet langer gefocust zijn op persoonlijk financieel gewin maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Hier is samenwerking tussen en binnen organisaties voor nodig en dat is ook waar GloBLD haar doelstellingen liggen.

Wat is GloBLD?

GloBLD is een samenwerkingsplatform in een 3D gevisualiseerde weergave van de gehele wereld, voor het delen, structureren en beheren van ‘gevalideerde’ data en het ontwikkelen van kennis dat ontwerpdenken en datatechnologie combineert. Dit doen we door datavisualisatie, waarbij GIS & BIM wordt gekoppeld in een 3D wereld t.b.v. procesoptimalisatie en ‘nieuwe’ samenwerkingsverbanden.

Deze wereld van GloBLD is gebaseerd op het CityGML-inrichtingsmodel. CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke en regionale objecten in 3D gekoppeld aan alle mogelijke informatie in een ruimte. De basis hiervan is een 3D-model van bijvoorbeeld een gebouw of een hele stad, waarin alle vaste fysieke objecten (huizen, bomen, bankjes, enzovoort) zijn opgenomen. GloBLD is dus een platform voor uw Digital Twin. Eén platform dat informatie (data) slim en toegankelijk maakt voor alle partijen.

Wat kan GloBLD betekenen?

De data ondersteund de gehele levenscyclus van de ruimtelijke gebouwde omgeving; van stedelijk onderzoek tot ontwerp, van uitvoering tot beheer en onderhoud, tot hergebruik en recirculatie. GloBLD visualiseert al deze stappen door het verzamelen van de gegevens en maakt het meetbaar om impact en rendement van ons handelen te bepalen. Dit alles geeft ons de informatie impact van onze ontwerpbeslissingen op het leven van mensen beter te begrijpen en te meten, de architectuur opnieuw in te kaderen als een middel dat problemen als bijvoorbeeld slechte gezondheid en sociaal isolement tegengaat. Te denken valt o.a. aan energie-, CO2 neutraliteit, circulariteit, comfort, gezondheid en welzijn, beperkt gebruik van grondstoffen, herstellen biodiversiteit en rentmeesterschap en het minimaliseren van (financiële) risico’s. Het combineren van data en ontwerp creëert zo ‘slimme’ steden en gebouwen die leefbaarder, gezonder, veiliger, schoner en duurzamer zijn. Met als doel, het bevorderen van integraliteit bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken.

Digitalisering is meer dan een trend. Naast de fysieke en de sociale dimensies krijgen we er een geheel nieuwe derde digitale dimensie bij. Niet een dimensie die ernaast bestaat, maar een die nauw verbonden is met de andere twee. Het betreft as-designed en as-built data wat het mogelijk maakt om samen middels analyse (o.b.v. algoritmes) o.a. voorspellingen, beslissingen en prestaties te verbeteren en te optimaliseren gedurende het gehele ‘bouw’proces. Als ook in de fase beheer en onderhoud, het Building Lifecycle Proces. Denk aan ontwikkelingen waarbij data wordt gebruikt voor rendement gedreven exploitaties en deze integreert met exploitatie-prognoses voor energie en onderhoud.

Data uit Smartbuildings wordt gekoppeld aan gebruiksgedrag en ingezet voor (voorspellende) acties van bijvoorbeeld installaties. Er zijn nu al partijen zoals grote institutionele vastgoedpartijen en corporaties die geïnteresseerd zijn in deze ontwikkelingen om vanuit gevalideerde data meerjarige prognoses én toekomstig gebruik van hun vastgoed te voorspellen.

Hoe gaat GloBLD te werk?

GloBLD wil samen met (inter)nationale marktpartijen bouwen aan deze toekomst! Waarbij we vanuit 3D BIM modellen een ontwikkeling op gang brengen gebaseerd op data gedreven principes. Een eerste stap in deze richting is de strategische samenwerking met Nemetschek als partner van GloBLD. Nemetschek noemt deze manier van werken ‘Building Lifecycle Intelligence’. 

Bij Building Information Modeling zou, zoals de naam al aangeeft, alles over informatie moeten gaan. Maar de realiteit ziet er heel anders uit: de meeste BIM-processen zijn gecentreerd rond modelgebaseerde workflows. Dit houdt in dat modellen worden ontworpen op basis van bepaalde vereisten, waarna gegevens worden gegenereerd en gevalideerd. Het overdragen van die modellen aan het volgende beroep binnen de levenscyclus van een gebouw leidt vaak tot het verlies van gegevens, wat tot fouten leidt. En zelfs voordat de constructie zelf begint, moet het model opnieuw worden ontworpen. Is dat efficiënt? Waarom richten we ons niet meer op de data zelf?

Maar wat is data precies? Gegevens vertegenwoordigen in feite een verzameling feiten, terwijl informatie is hoe u die feiten in context begrijpt – georganiseerd, gestructureerd, toegankelijk en herbruikbaar door anderen. In de context van gebouwen houdt dit in dat gegevens van een gebouw een schema volgen dat dynamisch kan worden gebruikt in verschillende softwaretoepassingen. Niet-grafische gegevens kunnen de hele waardeketen aansturen. De aanpak vereist een open, verbonden ecosysteem, gecentreerd rond gegevens die modellen en documenten dynamisch met elkaar verbinden. Door in een open cloudomgeving te werken, kan iedereen verbinding maken en communiceren via open protocollen en standaarden, wat echte waarde genereert voor alle partijen.

Onderdeel van Nexton

Nexton is aannemer van vraagstukken op het gebied van smart building, energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en as a service modellen. Nexton is mede-eigenaar van 15 zelfstandige advies -en installatiebedrijven en productleveranciers. GloBLD zit voor 80% in Nexton en is één van de ondernemingen waarmee Nexton haar krachten bundelt om tot een beter, innovatiever en complete resultaat te komen.

Meer weten? Binnen een uurtje brengt GloBLD je op de hoogte, het Best Bestede Uurtje: https://globld.nl/uurtje/