Nexton te gast bij PropTech Live

Maandag 16 maart 2020 was oprichter en algemeen directeur Eugène Soffers te gast bij PropTech Live: een live-interview op LinkedIn.

Na het onvermijdelijke begin over de gevolgen van de huidige coronacrisis in de wereld, praten ze over het ontstaan van Nexton, wat Nexton onderscheidt en zoomen ze verder in op ontwikkelingen in de markt. Ook de toekomstbestendige oplossingen die Nexton biedt voor gebouwen en gebruikers en de expertise van de Nexton-deelnemingen komen uitvoerig aan bod.

Bekijk het gesprek met Wouter Truffino, Founder & CEO van Holland ConTech & PropTech.

Uitgebreide samenvatting (uitgeschreven) met belangrijkste momenten:

Ondanks de roerige tijden, is het Eugène Soffers (Founder en Algemeen Directeur van Nexton) en Wouter Truffino gelukt om – met gepaste afstand –  een goed gesprek te voeren over stoffige installateurs, het combineren van ‘bloedgroepen’, one-trick-pony’s en het bonnetjesprobleem. Aan de hand van een tijdlijn neemt Eugene ons mee in het succes van zijn innovatieve installatiebedrijf en geeft ons een verbale kijk achter de schermen van de Nexton groep.

Het fundament

“Met de HTS als achtergrond, kun je van alles gaan doen. Zelf belandde ik bij een installatiebedrijf en die wereld… die ben ik eigenlijk nooit meer uitgegaan,” begint Eugene. Hij startte zijn carrière bij een bedrijf in Aruba (breed glimlachend: “een hartstikke leuke tijd!”), maar maakte al snel de overstap naar de lokale vestiging van een groot Nederlands installatiebedrijf. Het beklimmen van de spreekwoordelijke ladder duurde dan ook niet lang. Eugene kreeg al snel de leiding – niet alleen over de Arubaanse vestiging, maar ook de Curaçaose. “Ik werd ‘het baasje’ van circa 100 man”, zegt hij. Maar de Antillen hebben Eugene niet alleen werkervaring opgeleverd. Ook zijn vrouw heeft hij daar ontmoet (“Sandra, een Apeldoornse”).

Terugkeer naar de Lage Landen

Rond hun 30e stond het stel voor een keuze. “Blijven we? Gaan we terug naar Nederland? Willen we kinderen of niet?” Ze besloten terug te keren naar de roots. Ik was 31, en ik werd ‘het baasje’ van de vestiging in Amsterdam. De Antillen moest ik erbij doen. Hierdoor heb ik op managementniveau ontzettend veel geleerd. Uiteindelijk belandde ik in het landelijke MT waar ik verantwoordelijk werd voor de gezondheidszorg. Daar werd het mij te corporate-achtig. Als je voor een groot bedrijf werkt, dan wordt er veel over je geregeerd. Ik wou het gevoel terug dat ik op de Antillen had: in control.”

z4p’eren

17 jaar geleden begon Eugenes ondernemerstraject. Na zijn ontslag te hebben ingediend, nam hij een klein bedrijfje over, MEGA Elektra, en werd daar z4p’er, oftewel ‘zelfstandige met 4 man personeel’. Hij besloot de oude bedrijfsleider van MEGA Elektra, Rene Zeeman, te benaderen met het voorstel om samen het bedrijf verder uit te bouwen. “Dat was een hele goede zet”, zegt hij voldaan. Ze werden compagnons en het avontuur ging van start.

Bedrijfjes verzamelen

Rene en Eugene zagen veel kansen om installatiebedrijven over te nemen die in de problemen waren geraakt. “Wij hadden geen financiering, geen extern geld. We hebben alles met onze eigen centjes moeten doen”, vertelt hij. Het lukte de twee partners om deze bedrijfjes in distress weer relatief snel op de rit te krijgen. Maar nadat ze diverse installatiebedrijven hadden verzameld, besloten ze ook in gespecialiseerde bedrijven te stappen. Zo gezegd, zo gedaan. De collectie werd aangevuld met bedrijven die ze ofwel zelf – vanaf nul –  opbouwden, ofwel (gedeeltelijk) overnamen. “Dit deden we, en doen we nog steeds, altijd in samenwerking met de ondernemer”, onderstreept Eugene.

Nexton wordt geboren

Zodoende werden de compagnons (mede-) eigenaar van een twaalftal ondernemingen. Dit vroeg om een nieuwe doop. Nexton – bestaande uit het toekomstgerichte ‘next’ en het actie-insinuerende ‘on’ – werd 2 jaar geleden op Building Holland gelanceerd. “De naam geeft een goed beeld van wie we zijn: actief, vooruitdenkend, innovatief – altijd in het belang van onze klanten.”

Innovatieve installateurs = contradictio in terminis

“Wil je in de techniek innovatief zijn, dan moet je niet bij een installateur zijn”, lacht Eugene. Dit moet hij even uitleggen. “Een installateur is per definitie traditioneel, behoudend. Hij kiest toch uiteindelijk voor techniek die hij vaak heeft toegepast – omdat die betrouwbaar is gebleken, weinig storingen geeft en prijstechnisch zo in elkaar steekt dat hij er zelf ook een centje aan overhoudt. Daar zitten veel voordelen aan. Maar er zijn ook klanten die innovatie willen. Dat wordt lastig bij een prototype installateur en soms wringt dat. Dan komt de klant na de oplevering van een mooi project toch verhaal halen. Dan is die bij een vriendje geweest die een innovatiever pand heeft gerealiseerd, of over een certificaat beschikt dat die ook had willen hebben.”

Bloedgroepen combineren

Nexton is geschikt voor klanten die uitgedaagd willen worden. Het is een innovatieve installateur omdat die alle ‘bloedgroepen’ combineert.  Maar wat zijn die bloedgroepen dan? “Ten eerste heb je de bloedgroep installateur: die is wat conservatief”, legt Eugene uit. “Dan krijg je de bloedgroep ‘adviseurs’: die zijn vaak echt innovatief en bedenken hele mooie installaties. Het nadeel bij adviseurs is echter dat ze afhankelijk zijn van een installateur of fabrikant om te realiseren wat ze hebben bedacht.” Dat is ook meteen de laatste bloedgroep: de fabrikanten. “Een fabrikant is ook innovatief, maar die is wel een one-trick-pony: hij maakt één dingetje.” Maar bij Nexton hebben ze alle complementaire elementen vermengd in één groep. Het bedrijf heeft nu eigenaarschap over een totaal van 15 bedrijven waar het nauw mee samenwerkt. “We hebben bijvoorbeeld een bedrijf op het gebied van verlichting – dat is echt een productleverancier. We hebben een detacheerder. We hebben een bedrijf in hoogspannings- en installatiekabels. Maar ook bedrijven in gebouwautomatisering en beveiliging.”

Resultancy

“Een consultancy met resultaten, dat zijn wij”, aldus Eugene. “Wij gaan een stap verder. Wij geven niet alleen een consult en een oplossing maar komen ook met een budget, een planning, een tijdslijn én zijn in staat om ons advies te realiseren binnen die opgegeven kaders.”

Ondernemers, geen afdelingsmanagers

“Wij dagen de ondernemers van onze bedrijven uit”, vertelt Eugene. “We zeggen: ‘als jij in je vakgebied actief wilt zijn binnen Nexton, dan moet je wel toonaangevend zijn.’” Dat betekent ontwikkelingen in de markt goed in de gaten houden en vooruitstrevend handelen. Wat hierbij helpt is dat de ondernemers zelf een stake in het bedrijf hebben. “Dat verandert de dynamiek ontzettend”, legt hij uit. “Als je bijvoorbeeld de keuze maakt om van een bedrijf een afdeling te maken en er dus een afdelingsmanager opzet, dan krijg je het risico dan zo’n manager een beetje achterover gaat leunen en wacht totdat er een mooi, groot project binnenkomt. Maar ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijf, hun eigen label en hun eigen positie in de markt. Die gaan! Go, go, go!”

Eigen broek ophouden, maar wel in alle luxe

Ondernemer zijn binnen Nexton: een strak regime, waar heel veel voordelen aan kleven. “Wij vinden dat ondernemers bezig moeten zijn met de beste worden in hun vakgebied. Om die reden nemen wij de facilitaire rompslomp van ze over”, vertelt Eugene. Zo is het wagenpark van ca.150 auto’s bij Nexton goed georganiseerd en kan iedereen daaraan meedoen. Ook kunnen ze gebruikmaken van de overige shared services op het gebied van o.a. HRM, acquisitie, autolease en inkoop en kunnen ze gefinancierd worden. “En nog een voordeel”, vervolgt hij. “Omdat ze in de paraplu zitten garanderen wij 25% van hun omzet. We zijn geen lege huls. Soms worden we neergezet als een soort investeringsfondsje, maar dat zijn we niet. We zitten daadwerkelijk mede aan de knoppen.”

Building the smart

Bij Nexton zien ze een hele grote toekomst in Smart Buildings en Digital Twins. “Waar we naartoe gaan is dat we van alle gebouwen die gebouwd gaan worden, ook een digitale kopie hebben”, vertelt Eugene enthousiast. “Om deze reden hebben wij fors in GloBLD geïnvesteerd. Als je daar op inlogt, zie je de wereld digitaal. In Nederland kun je dan bijvoorbeeld alle gebouwen in LD 100 zien: rudimentair en driedimensionaal. Ook kun je alle gekoppelde openbare data zien: kadasterdata, WOZ-waarde etc. Bovendien kun je er dossiers, BIM-tekeningen, rapporten en scans inladen en blokjes data aan hangen. Indien gebouw verbouwd gaat worden kun je alle contractors erheen sturen: de timmerman, de schilder, de elektricien. Of je scant het gebouw één keer en geeft iedereen toegang tot die data via het platform. Of je maakt er een gebouwpaspoort voor door het pand te scannen en inzichtelijk te maken uit welke materialen het is opgebouwd. Dan weet je ook meteen wat de CO2 footprint is. Er zijn zo veel mogelijkheden!”

Smart Offices meten

Nexton luistert naar partijen die onderzoek doen naar de wensen van gebouwgebruikers en passen dat toe. Een van de selling points van een Smart Building is immers dat mensen er gelukkiger en productiever van worden. Maar hoe meet je dat? “Toegenomen geluk, dat is lastig te meten”, geeft Eugene toe. “Maar productiviteit, dat is wel meetbaar. Denk bijvoorbeeld aan ziekteverzuim, aan personeelsverloop. Die cijfers zeggen iets over de kwaliteit van de werksfeer.” In personeel zit bovendien ook het meeste verdienpotentieel.” Als een collega vertrekt lijdt een bedrijf per slot van rekening niet alleen verlies van kennis en relaties, maar krijgt het ook te maken met wervings- en inwerkkosten. Dat zijn enorme bedragen. “Voor het indammen van verloop is de factor ‘comfort’ een hele grote”, tipt Eugene. Hij vertelt dat er onderzoeken zijn die een hogere arbeidsproductiviteit linken aan controle over het klimaat, verlichting en geluid.

Who pays for the data?

“Bij Smart Buildings lopen wel tegen een dingetje aan”, vervolgt Eugene. “Als wij datacollectie promoten bij onze opdrachtgevers ontstaat er al snel een discussie over wie het bonnetje oppakt. Een projectontwikkelaar vindt dat zijn gebruikers ervoor moeten betalen. Zij genieten immers de voordelen. Huurders daarentegen vinden dat het bonnetje bij de eigenaar hoort. Ze huren toch maar tijdelijk.” Hier valt dus nog wat te pionieren. “We zitten nog te vaak in de discussie wie ervoor betaalt, terwijl de voordelen evident zijn.” De jacht op data is geopend: “Whoever owns the data, owns the business”.

Bi-directionele sturing

Een ander struikelpunt is de communicatie tussen de gebouwbeheerssystemen en de gewonnen data.  “Hiervoor hebben we het aspect van de bi-directionele sturing nodig”, legt Eugene uit. “Je kunt data wel collecteren en inzichtelijk maken, maar je wil ook dat er gestuurd gaat worden. Dan moet je dus ingrijpen in het gebouwbeheerssysteem en dat blijkt best lastig.” Veel gebouwbeheerssystemen laten sommige data namelijk nog niet toe.

Master System Integrator

“We zijn niet diegene die uitvindt of experimenteert. Wij passen toe wat proven technology is. We kijken naar wat er allemaal op de markt te vinden is, wat er op de plank ligt en welke combinatie van producten voor bepaalde klanten en toepassingen het beste is.” Nexton is op alle lagen bezig: de hardware, de datalake, de visualisatie. Maar ook aanpalend, op het gebied van bijvoorbeeld verlichting, gebouwautomatisering en beveiliging.

Theme-based marketing

Conservatieve bedrijven binnenhalen doen ze bij Nexton door te focussen op onderwerpen die iedereen in de bouw aanspreken. “Wij focussen ons op thema’s als energietransitie, smart building, circulariteit. Dan heb je de aandacht. Traditioneel of niet, iedereen is bezig met energietransitie. We gaan elektrisch koken, elektrisch rijden, lokaal energie opwekken. Iedereen is ermee bezig, maar ze weten niet hoe ze er invulling aan moeten geven. Dus komen ze bij ons. Want we hebben deep-down kennis op heel wat gebieden.”

Nog gaten in de markt?

“We hebben best een compleet palet. Daar waar het aan ontbreekt, hebben wij trusted partners. Maar er is best een lacune op het gebied van werkplekbeheer, denk aan ICT. We zien bovendien dat er in de markt van Product-As-A-Service, wat ze zo mooi XaaS noemen, veel groei is. Zelf hebben we Light-As-A-Service. Dat loopt nog onvoldoende. Maar we zien wel een kans in dat Product-As-A-Service.”

One-trick-pony’s

Op de vraag of Nexton veel concurrentie ziet opkomen, antwoordt Eugene dat ze een ander soort toetreders zien. “Je ziet nieuwe spelers op de markt komen. Die noem ik ook one-trick-pony’s want ook zij doen maar één dingetje, bijvoorbeeld zonnepanelen. Die komen echt met kant-en-klare oplossingen, ook bij onze klanten, en doen vervolgens een voorstel, bijvoorbeeld: ‘we gaan jullie dak huren’ of ‘wij plaatsen panelen en jullie krijgen je Kwh van ons’. Dat is ook weer een soort Product-As-A-Service.”

Why not?

Waar Nexton staat over 5 jaar, dat weet Eugene niet. Maar plannen zijn er genoeg. “Feitelijk ben ik 17 jaar geleden begonnen als z4p’er. We deden 4 ton omzet in het eerste jaar. Dit jaar gaan we, afhankelijk van de crisis, 55 miljoen doen met een kleine 300 man. Er zijn mensen binnen Nexton die zeggen dat dit gemakkelijk te verdubbelen is. Je moet ambitie hebben dus ik zeg ‘why not?’, maar op zich is groter worden niet een streven. We kijken naar de kwaliteit van de dienstverlening. Maar we zitten wel in de groeimodus, go go go! Er is nog veel werk te verzetten en dat gaan we doen!”

Bron: Interview Eugene Soffers: Van z4p’er naar “het baasje” van Smart miljoenenbedrijf Nexton (website ConTech & PropTech)