“Het wordt weer echt leuk om te bouwen als je dat samen doet”

Het welzijn van de mens verbeteren. Dit ambitieuze doel willen Richard Baan en Frans Leurink bereiken met een uiterst concreet middel: het online kennisplatform GloBLD. Architecten kunnen daarmee beschikken over actuele en gevalideerde data, waarmee ze al in een vroeg stadium kunnen bijdragen aan betere en duurzamere gebouwen.

Samenwerken, ketenintegratie, kennisdelen, collectief in plaats van individu, elkaar iets gunnen. Richard Baan en Frans Leurink zijn respectievelijk operationeel directeur en oprichter van GloBLD International, een onderdeel van technologieplatform Nexton. Wie met hen spreekt, hoort voortdurend dat ‘samen’ een prominente rol speelt bij het online kennis- en samenwerkingsplatform GloBLD. Hun doel is groots en meeslepend, vertelt Baan. “Wij willen wereldwijd werken aan een beter welzijn van de mens, door de kwaliteit van de openbare leefomgeving te verbeteren. Dat willen we bereiken door verregaande deling van kennis in de vorm van transparante, gestructureerde en gevalideerde data.”

“Het wordt weer echt leuk om te bouwen als je dat samen doet”

Eén loket

Dat ambitieuze doel is heel concreet gemaakt in de bestaande bètaversie van GloBLD. Dit online platform is gemaakt voor eigenaren in de openbare ruimte, zoals woningbouwcorporaties en vastgoedeigenaren. Over de grote toegevoegde waarde die GloBLD kan hebben, vertelt Baan. “Wij willen af van het denken in eilanden. GloBLD biedt daarom aan alle partijen in de keten één loket, waarbinnen ze met elkaar beschikken over dezelfde informatie, dezelfde uitgangspunten en dezelfde documenten. Single truth dus. Met dat loket kunnen ze onderling kennisdelen en communiceren. Voor architecten betekent dat bijvoorbeeld dat ze kunnen beschikken over een combinatie van 3D BIM datavisualisatie van gebouwen en GIS-informatie. Denk daarbij aan informatie over hoogtelijnen, vegetatie, woz-waardes, grondinformatie et cetera. Alles wordt inzichtelijk en ieders kennis is relevant, dus bijvoorbeeld ook die van toeleveranciers in de bouw.” Leurink vult aan: “Wij nodigen iedereen uit om aan te haken. Via api’s kunnen we relevante externe applicaties van partners koppelen, waarna zij een eigen domein binnen GloBLD hebben.”

“Het wordt weer echt leuk om te bouwen als je dat samen doet”

Voordelen van GloBLD

Deze enorm rijke databron heeft legio voordelen. Faalkosten worden gereduceerd, maar ook wordt bijvoorbeeld het effect van bepaalde ontwerphandelingen vroegtijdig en gedetailleerd zichtbaar. Leurink: “Architecten kunnen binnenkort geclassificeerde ontwerpen koppelen aan de NIBE-productendatabase, waardoor gebruikers meer inzicht krijgen in de schaduwkosten van het ontwerp en de eigenschappen van producten in hun gebouw. Hierbij valt te denken aan LCA’s (life cycle analysis), maar ook keurmerken zoals DUBOkeur.” Met GloBLD kunnen parameters dus vroeg worden getoetst en eventueel aangepast. Het rijtje voordelen kan veel verder worden aangevuld, zegt Baan. “De overheid vraagt tegenwoordig veel van uitvoerende partijen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Dan is actuele en gevalideerde kennis van het grootste belang. Om weer een voorbeeld te geven, als een opdrachtgever duurzame houtbouw wenst, is een architect in het voordeel als hij bij zijn ontwerp historische data over het bouwen met hout kan gebruiken.” Het samenwerken en communiceren in de keten met al die kennis en data van GloBLD laat zich misschien nog wel het beste samenvatten in de woorden van Baan: “Het wordt weer echt leuk om te bouwen als je dat samen doet.”