Smart building met gesloten systeem ‘beetje dom’

Niet alle smart oplossingen blijken in de praktijk echt slim. “Pas op dat je je niet blind staart op het predicaat smart,” aldus Richard de Ruijter van Nexton. Als business development manager smart building vertelt hij over hardware die te vaak niet compatibel is met IOT en een gebouw dus niet toekomstbestendig maken. Een eerste blog in de reeks over smart building, waarmee Nexton als opiniemaker wil waarschuwen voor smart innovaties die op de lange termijn ‘een beetje dom’ uitpakken.

Het goede nieuws is: het gaat hard met de technologie in de gebouwde omgeving. De vraag naar een gezond gebouw met betere energieprestatie en voorspelbaar onderhoud stijgt en heel veel bedrijven spelen daarop in. Het slechte nieuws is: zoveel bedrijven, zoveel meningen. Dus ook zoveel verschillende interpretaties van smart building. Met het gevaar dat sommige systemen teveel op zichzelf staan.

Gebouwde omgeving die toekomstbestendig is
Richard de Ruijter: “Als aannemer van installatievraagstukken komen wij bij Nexton vaak aanbieders in de markt tegen die hun smart hardware alleen verkopen in combinatie met een abonnement op het verwerken van de bijbehorende data. Een – voor de leverancier – interessant verdienmodel, dat helaas vaak gepaard gaat met het versleutelen van de data. En dat is nou juist niet wat de bedoeling is bij smart building. Het is immers pas echt smart als alle installaties middels een platform met elkaar in verbinding staan, in een gebouw of zelfs als onderdeel van een smart city. Dat laatste is nu nog niet aan de orde, maar dit geeft wel aan hoe belangrijk het is om nu een gebouwde omgeving te creëren die toekomstbestendig is. En dat het ‘een beetje dom’ is om bij smart building te focussen op de voordelen op de korte termijn.”

‘IOT verwacht ik ook in een kantoorpand’
Smart building is bij uitstek gebaseerd op openheid, op leveranciers die slim hun producten met elkaar laten samenwerken. Dat is ook hoe innovatieve wereldspelers het aanpakken. Richard heeft een voorbeeld: “Bij mij thuis praat alles met elkaar. En IOT verwacht ik ook in een kantoorpand. Dat de campus kan communiceren met mijn smartphone en dus weet in welke zaal ik een vergadering heb, zodat het me laat weten welke parkeerplaats handig en beschikbaar is. Dat de vergaderruimte het klimaat aanpast op het aantal gasten. En dit zijn de voorbeelden voor mij als gebruiker. Kun je nagaan wat een smart building kan opleveren aan efficiëntie voor de onderhoudspartij of de eigenaar van het object.”

Perceptie op smart building Smart building
heeft dus veel meer met infrastructuur te maken, dan met de losse componenten. Richard: ‘Als je één gebouw beheert, valt de impact van de infrastructuur misschien nog mee. Maar als je meerdere gebouwen in je beheer hebt, dan wil je niet afhankelijk zijn van de perceptie op smart building van de leverancier die je vier jaar geleden hebt gekozen. Laat staan dat je alles opnieuw moet aanschaffen op het moment dat die leverancier failliet gaat.”

Nexton als klokkenluider
Volgens Richard is standaardisatie dus de toekomst en vormt elke club met een geheel eigen taal direct een drempel voor het geheel. Richard: “De Europese Commissie concludeerde dit in 2017 al en nu worstel ik er dagelijks nog mee. Te vaak spreek ik mensen die het helemaal met me eens zijn, maar ondertussen werken met gesloten systemen waarvan de leverancier eenvoudigweg heeft beloofd dat het open zou zijn. Er moet gewoon eens iemand opstaan die open is over de vraag hoe we dit allemaal toekomstbestendig kunnen maken en ik zou met Nexton graag die klokkenluider zijn!”

De data is van het gebouw
Smart building is geen buzzwoord, waar iedereen z’n eigen betekenis aan kan hangen. Het is een modulair ecosysteem van installaties, waarbij elke leverancier iets kan toevoegen of verwijderen zonder dat het ecosysteem verdwijnt. Zo kunnen ook toekomstige innovaties geïmplementeerd worden en kunnen de data worden ingezet voor het nut van iedereen: eindgebruiker, facilitair beheerder, gebouweigenaar. Op de vraag van wie de data dan zijn, zegt Richard: “De data zijn van het gebouw en het gebouw kan die data gebruiken om autonoom beslissingen te nemen. Mijn dringende advies voor projectontwikkelaars, gebouweigenaren en aannemers is dus: neem toekomstbestendig bouwen serieus en kies voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties die gebaseerd zijn op open standaardisaties.”

Meer weten over dit thema? Neem contact op met Richard de Ruijter ​[email protected]