TenneT, Groningen – Delfzijl

Levering van 205km ACC-elektriciteitsleidingen ter versterking van de 110 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Delfzijl Weiwerd

Gerealiseerd door:

Concrete resultaten

%

energiebesparing

km

bekabeling

gedetacheerde monteurs

LED-lampen

ZIEN WAT WE DOEN: ONZE REFERENTIES

Bekijk het complete overzicht »