TenneT, Diemen – Lelystad


Levering van 1.127 KM ACC-elektriciteitsleidingen voor de verbinding tussen de 380KV-hoogspanningsstations Diemen en Lelystad.

Gerealiseerd door: