OP NAAR NET ZERO

Als onderdeel van Dura Vermeer tellen ook wij als Nexton ook op….. naar nul. Nul uitstoot voor 2050. Dat is de zero in ‘Op naar Net Zero’ die we voor ogen hebben. We nemen hierbij onze verantwoordelijkheid en betrekken de hele keten. Dat doen we simpelweg omdat het moet, omdat we geen keuze hebben. Want wij wensen elke generatie een leefbare toekomst. Dat lukt met een stip op de horizon, een helder punt om naartoe te blijven werken, samen. Door er niet slechts over te praten, maar het ook echt te doen.

In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. En per 2050 realiseren we minimaal 90% CO2-reductie, en compenseren we de rest. Met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Want alles wat we doen telt op naar nul uitstoot.

Tel jij mee?

HOE?

Wat we gaan doen om ons doel te behalen? De stappen die we hebben gezet op onder andere houtbouw, circulair asfalt, een emissievrije bouwplaats en secundaire en biobased materialen zetten we onverminderd voort. Met een uniforme meetmethode hebben we nulmetingen gedaan; ons vertrekpunt is dus helder. We weten waar de meeste resultaten te behalen zijn (denk aan CO2-arm beton, andere materialen, energieneutrale woningen en materieel) en hebben dit gekoppeld aan concrete doelstellingen in routekaarten tot 2030. Verder gaan we samenwerkingen aan met gelijkgestemden in de keten, steken we ons hoofd boven het maaiveld uit en starten we interne programma’s voor het creëren van bewustzijn en het aanzetten tot actie. Dit doen we op basis van transparantie en eerlijkheid. We geloven erin dat we met gezamenlijke inspanning het tij kunnen keren. Met al onze collega’s en iedereen in de keten. Op naar Net Zero.