Bij Nexton Building Services draait het om comfortabel vastgoed en tevreden gebruikers

Vastgoed toekomstbestendig maken is makkelijker gezegd dan gedaan, heeft menig eigenaar en beheerder moeten vaststellen. Nexton Building Services voert regulier, preventief en correctief onderhoud uit, maar is ook in staat om vastgoed slim, duurzaam en comfortabel te maken. De nieuwe onderhoudstak van Nexton koppelt daarbij doorgewinterde technici aan een klantspecifiek smart, digitaal platform.

Het verhaal van Nexton begint bijna twintig jaar geleden als Eugène Soffers elektrotechniekbedrijf Mega Elektra overneemt. De afgelopen jaren groeide deze bedrijven uit tot de complementaire vastgoeddienstverlener Nexton, bestaande uit vijftien zelfstandige advies- en installatiebedrijven en productleveranciers. In 2020 boekte Nexton met zijn 300 technici een omzet van maar liefst 55 miljoen euro.

Paris-proof

Dit najaar voegt algemeen directeur Soffers met Building Services een nieuwe BV toe aan de Nexton-familie. Aan het hoofd van deze nieuwe centrale onderhoudstak staan Nexton-directielid Werner Out en manager Beheer en Onderhoud Marco Bles, beiden zeer ervaren in de installatiebranche. Nexton Building Services ontzorgt vastgoedbeleggers en propertymanagers niet alleen bij onderhoud en renovatie van hun vastgoed, verklaart Out. “Wij stellen klanten ook in staat hun gebouwen en gebruikers steeds beter te laten presteren. Daarbij profiteren onze klanten van de expertise en innovatiedrang van de andere Nexton-bedrijven. Bovendien kunnen we de hele Nexton-structuur scherp aanbieden, want we doen niet aan interne opslagen van onze zusterbedrijven.”

Nexton Building Services wil vooraan de vastgoedketen staan.

Met alleen preventief onderhoud komen gebouweigenaren niet meer weg, vervolgt Out. “In deze tijd van steeds strengere klimaatwetgeving kunnen beleggers zich dat niet meer permitteren. Het doel van een C-energielabel in 2023 is alweer achterhaald. Nu moeten ze hun vastgoed Paris-proof maken. Gebruikers eisen bovendien dat hun werkomgeving veilig, gezond en comfortabel is. Helemaal sinds de coronacrisis. Om dat te bewerkstelligen moet een pand niet alleen slim worden maar bovenal slim worden gebruikt. Wie hier niet aan meedoet, ziet op termijn zijn pand in waarde achteruit gaan en is de kans dat zijn gebruikers vertrekken groot.”

Bij Nexton Building Services draait het om comfortabel vastgoed en tevreden gebruikers

Vooraan de keten

Voor een optimaal resultaat is een prominentere rol van techniek onontbeerlijk, merkt manager Bles op. “Of het nu gaat om kantoren, zorgvastgoed, hotels of winkelcentra; bij het duurzaam, slim en gezond maken van vastgoed speelt techniek een hoofdrol. Toch zit techniek meestal achteraan de keten. Het gevolg is dat met name oudere gebouwen veel moeilijker toekomstbestendig te maken zijn. Met Nexton Building Services willen we daarom vooraan de keten staan. Als we aan de voorkant meedenken met de eigenaar, beheerder en ontwikkelaar maken we het gebruik, beheer en onderhoud van vastgoed eenvoudiger en goedkoper. Bovendien zijn we de spil tussen de facilitymanager en eigenaar. Zo zijn we in staat de levensduur van het vastgoed te verlengen, gebruikers langer aan het pand te binden en het rendement van de eigenaar te verhogen.”

Een pand is pas slim als het slim wordt gebruikt

Stap voor stap

Niettemin maken de meeste eigenaren nog gebruik van traditioneel onderhoud, merkt Werner Out op. “In de huidige markt word een groot deel van het vastgoed nog steeds onderhouden op basis van preventief en/of correctief onderhoud. Als er een nieuwe eigenaar komt, wordt het onderhoud vervolgens na een korte interval weer aanbesteedt. Deze strategie werkt prima bij een kortetermijnbelegging, maar zal een gebouw niet per se beter of slimmer maken. Gaat het om een langetermijnbelegging, dan zijn er mogelijkheden om gezamenlijk te investeren en waarde aan het gebouw toe te voegen. Met stapjes kunnen wij van traditioneel onderhoud groeien naar een dergelijk contact, afhankelijk van de omgevingswensen van de gebruiker. Zo kunnen we met ons systeem een stoplichtmodel invoeren hanteren. Dat is een real time dashboard dat onze opdrachtgevers inzicht geeft in de status van het onderhoud, aan de wettelijke verplichten en de financiële status. Desgewenst kan dit ook in het platform van de opdrachtgevers zichtbaar worden gemaakt.”

Bij Nexton Building Services draait het om comfortabel vastgoed en tevreden gebruikers

Switch Automation

Nexton heeft in dat geval alle techniek in huis om vastgoed future-proof te maken, stelt Marco Bles. “Daarbij gebruiken we de techniek en systemen van het Amerikaanse Switch Automation. Met bestaande en/of toe te voegen sensoren genereren we nog meer datastromen uit een gebouw. Al deze data kunnen we via een digitaal platform inzichtelijk te maken voor betrokken stakeholders. Zo kunnen we in een oogopslag zien wat er goed of fout gaat in een pand en welke acties we kunnen ondernemen. De eigenaar en property manager zijn in staat de CO2-voetafdruk of de mate van circulariteit te bepalen en verbeteren. De facilitymanager kan elk moment zien of de klimaat- en lichtsystemen naar behoren werken. Het resultaat is een comfortabel gebouw waar werknemers gelukkiger en productiever zijn. Op termijn leidt dat tot minder ziekteverzuim en een kleiner personeelsverloop, hebben onderzoeken uitgewezen. Een bedrijf zal zich dan langer binden aan een gebouw, waar de eigenaar dan weer van profiteert.”

Niet grootste maar beste

Out zou elke eigenaar en gebruiker zo”n slim, duurzaam en comfortabel gebouw gunnen, maar hij is ook realistisch. “Nexton zou dit platform het liefst bij alle klanten installeren. Maar om de kosten terug te verdienen, hebben we een beheer- en onderhoudscontract van minimaal vijf jaar nodig. Gelukkig concluderen steeds meer klanten dat hun belang het beste is gediend met een langetermijncontract. Wij en de Nexton-zusterbedrijven verwachten dan ook fors te groeien. Onze doelstelling is om met Nexton binnen vijf jaar een totale omzet van 100 miljoen euro te realiseren. Daarbij is ons onderhoudsbedrijf een betrouwbaar onderdeel met gemotiveerd personeel. Niet dat groei voor Nexton het belangrijkste doel is. We willen bovenal de beste zijn, met als resultaat tevreden opdrachtgevers die ons waarderen met minimaal een 8+.”